Juridische informatie

Onze algemene verkoops-voorwaarden

Het merk en de modellen van Pom de Pin zijn gedeponeerd.

De websites pomdepin.be/pomdepin.fr/pomdepin.com wordt uitgegeven door Thierry Paquot – rue de Warnoumont, 50 b te 4140 Sprimont – België, R.C.Lg.190.076 H.R. Lg., intracommunautair BTW-nummer BE0758 217 722.

 De rechten op het gebruik van het merk en de Pom de Pin-modellen, domeinnamen en websites worden verleend aan SARL Desmazières-Drino Bonneterie Fabrication -Parc d'activités de la Houssoye - Bâtiment H07 - 9, rue Irène Jolliot-Curie - F-59930 La Chapelle d'Armentières - France BTW-nummer FR61 343 262 614 voor Frankrijk et BE699 980 407 voor Belgïe.

De bestellingen via de websites pomdepin.be/pomdepin.fr/pomdepin.com zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden.

 1. De klant is een natuurlijk persoon die juridisch bevoegd is, of die beschikt over de ouderlijke toestemming om bestellingen te plaatsen via de websites pomdepin.be/pomdepin.fr/pomdepin.com, of een bedrijf. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en informatie die doorgegeven worden via de websites pomdepin.be/pomdepin.fr/pomdepin.com, die niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele fouten.
 2. De producten aangeboden via de websites pomdepin.be/pomdepin.fr/pomdepin.com worden met de grootste zorg beschreven en voorgesteld. De klant aanvaardt dat er kleine fouten kunnen voorkomen op de website. Indien het door de klant ontvangen product niet overeenstemt met het product dat wordt voorgesteld op de websites, kan de klant gebruikmaken van zijn recht op annulering van de verkoop of kan hij Pom de Pin verzoeken om omruiling van het product of om volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.
 3. De bestellingen worden geregistreerd volgens de procedure voor online aankopen die wordt toegepast op de website. De klant dient de verschillende stappen van deze aankoopprocedure te doorlopen om zijn bestelling te bevestigen. Na de definitieve bevestiging krijgt de klant een gedetailleerd overzicht van zijn bestelling, met vermelding van het totaalbedrag. Hij heeft op dat ogenblik de mogelijkheid om nog eventuele correcties aan te brengen. De bevestiging van de bestelling door de klant geldt als verkoopovereenkomst. De gegevens die geregistreerd en/of bewaard worden door Pom de Pin gelden als bewijs voor de bestelling en voor de uitgevoerde commerciële en financiële transacties.
  Pom de Pin behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, en in het bijzonder bestellingen van klanten met wie een geschil bestaat over een eerdere bestelling, of indien het (de) bestelde product(en) niet beschikbaar is (zijn).
  De klant ontvangt een samenvatting van zijn bestelling via e-mail en hij aanvaardt formeel het gebruik van e-mail als bevestiging. De factuur voor de bestelling wordt bij levering meegeleverd met het pakket.
 4. De prijzen voor de producten op de websites zijn weergegeven in euro. Alle prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendingskosten. Het totaalbedrag van de bestelling wordt in het mandje weergegeven inclusief btw en verzendkosten. Pom de Pin behoudt zich het recht voor om de prijs van de voorgestelde producten op ieder ogenblik te wijzigen. De producten worden gefactureerd tegen de prijs op het moment waarop de bestelling geregistreerd wordt, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De betalingen die werden verricht voor bestellingen die niet kunnen worden geleverd, worden door Pom de Pin aan de klant terugbetaald. De klant verbindt zich ertoe om aan Pom de Pin alle informatie te bezorgen die noodzakelijk is voor deze terugbetaling. Pom de Pin kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
  Bestellingen via de e-shop van Pom de Pin moeten contant betaald worden op de datum van de effectieve bestelling.
 5. Groepen die een bestelling plaatsen met behulp van het "groepsopdrachtformulier" dat beschikbaar is voor hen op de Pom de Pin-sites, kunnen na akkoord met Pom de Pin betalingsvoorwaarden ontvangen. In geval van niet-betaling binnen de toegestane betalingstermijn behoudt Pom de Pin zich het recht voor om een interest van 1,5% per maand te laat te claimen met een minimum van 10%.
 6. De bestellingen worden betaald via bankkaart of via bankoverschrijving, naargelang de procedure(s) voorgesteld op de websites. De klant bevestigt uitdrukkelijk dat het meedelen van zijn bankgegevens geldt als toestemming om zijn rekening te debiteren voor het bedrag van de bestelling. De gegevens geregistreerd door het betalingssysteem vormen het bewijs voor de financiële transacties.
 7. De levering wordt uitgevoerd op het door van de klant opgegeven leveringsadres. Pom de Pin behoudt zich het recht voor om een levering niet uit te voeren op een onduidelijk adres, of op een adres dat niet voldoende zekerheid biedt aangaande de goede verzending van het pakket. De indicatieve leveringstermijn van de bestellingen is 5 werkdagen. Deze termijn stemt overeen met de gemiddelde tijd die nodig is voor de verwerking van de bestellingen indien de bestelde producten beschikbaar zijn. Pom de Pin stelt alles in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Pom de Pin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige leveringen.
  Indien het pakket beschadigd/reeds geopend is, of indien er bij de levering producten ontbreken, dient de klant de vervoerder bij ontvangst van het pakket hiervan in kennis te stellen via het verzenddocument bij het pakket. Hij dient ook Pom de Pin via e-mail op de hoogte te brengen binnen een termijn van 3 dagen na ontvangst van het pakket.
 8. Particuliere klanten beschikken over het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering af te zien van de aankoop. De klant verzendt voor eigen rekening de nieuwe producten in hun originele verpakking (niet gedragen/niet gewassen) met vermelding van het bestelnummer retour naar het adres van Pom de Pin – Rue de Warnoumont, 50b 4140 Sprimont (België) of Pom de Pin France - 3, rue de Carpe 59181 Steenwerck(France). Pom de Pin biedt de klant een modelformulier voor herroeping. Binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van de retourartikelen betaalt Pom de Pin aan de klant het eventueel reeds betaalde totaalbedrag terug, met aftrek van eventuele verzendkosten. De terugbetaling wordt door Pom de Pin uitgevoerd via bankoverschrijving op de rekening van de klant. De klant moet hiertoe de nodige informatie meedelen aan Pom de Pin.
 9. Elke bestelling verbindt de klant van rechtswege tot het naleven van de algemene verkoopsvoorwaarden van Pom de Pin. Deze algemene voorwaarden vallen onder de bepalingen van het franse wetgeving. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Lille(Frankrijk) bevoegd.Voor klachten kan de klant zich direct richten tot Pom de Pin om tot een minnelijke schikking te komen.
 10. De informatie die door Pom de Pin opgevraagd wordt voor een bestelling is noodzakelijk voor de goede uitvoering hiervan. Deze gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk meegedeeld worden aan de dienstverleners van Pom de Pin die instaan voor de uitvoering van de bestelling. In overeenstemming met de wet beschikt de klant over een recht van inzage, rechtzetting en verwijdering van de hem betreffende gegevens.
Jeugdbewegingen, scholen & studenten, clubs, verenigingen, ...

Wil je geld inzamelen met onze sokken?

IK ONTDEK